Algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht.

1. Algemeen

1.1 Met deze 'Service Level Agreement' (SLA) legt Vixum BV haar verplichtingen jegens haar abonnees vast met betrekking tot de beschikbaarheid en bereikbaarheid van haar dienst Vixum BV. Deze SLA maakt integraal deel uit van alle overeenkomsten tussen Vixum BV en haar klant met betrekking tot onderstaande dienst.

1.2 De SLA is opgesteld ter verbetering en controle van de kwaliteit van de dienstverlening van Vixum BV. De SLA geldt alleen voor personen en bedrijven die door Vixum BV gerechtigd zijn tot gebruik van de door Vixum BV geleverde diensten.

2. Diensten

2.1 De SLA heeft betrekking op de volgende diensten: het beschikbaar stellen en verlenen van toegang tot haar website www.Vixum BV.

3. Reactietijden

3.1 Vixum BV garandeert een gemiddelde reactietijd van maximaal 50 ms.

4 Beschikbaarheid

4.1 De beschikbaarheid van www.Vixum BV wordt continu door eigen monitoringtools in de gaten gehouden. Zodra er zich een storing voordoet waardoor vixum.nl en app.vixum.nl niet bereikbaar is, wordt er direct een alarmmelding naar onze medewerkers verzonden. Servers van Vixum BV zijn gestationeerd in datacentra in Amsterdam, Eindhoven en Den Bosch waar alle noodzakelijke voorzieningen (elektra, internettoegang, etc.) minimaal in tweevoud zijn uitgevoerd. 

5 Beveiliging
5.1 Versleuteling van gegevens: alle gegevens die over internet van onze server naar uw pc en terug worden verstuurd, worden via de internationale standaard SSL versleuteld.
5.2 Iedere gebruiker krijgt een unieke gebruikersnaam en bijhorend wachtwoord waarmee toegang gekregen kan worden tot de gegevens. Optioneel kan middels een tweestapsverificatie e-mail deze beveiliging veilig gemaakt worden.

6. Eigenaar

6.1 De website www.vixum.nl alsmede de software van Vixum BV zijn volledig eigendom van Vixum BV. Vixum BV draagt dan ook het risico bij het tenietgaan of achteruitgaan van alle hardware en software in eigendom van Vixum BV. Dit geldt niet bij tenietgaan of achteruitgaan als gevolg van opzet of onzorgvuldig gebruik door derden.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Vixum BV is niet aansprakelijk voor schade, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van Vixum BV. Met name, maar niet uitsluitend, is Vixum BV niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen in haar systemen, die veroorzaakt worden door factoren buiten de redelijk macht van Vixum BV.

8. Wijzigingen

8.1 Vixum BV heeft de mogelijkheid om de voorwaarden van de aangeboden diensten te wijzigen. Vixum BV zal hiervan steeds minimaal één maand te voren mededeling doen aan de abonnee.

9. Ingang en duur

9.1 De ingangsdatum en einddatum van deze SLA lopen volledig parallel aan die van de overeenkomst.
Probeer gratis

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.