Regeling ZZP corona

Gepubliceerd op 26-03-2020

Het is niemand ontgaan. Het coronavirus. Het raakt niet alleen onze gezondheid maar mogelijk ook onze portemonnee. Zeker als ZZP’er kan het zomaar zijn dat je een tijd geen inkomsten hebt of dat er minder opdrachten komen. Als ZZP’er zijn er niet de vangnetten die mensen in loondienst hebben zoals bijvoorbeeld de WW.

Voor de ZZP’ers die de afgelopen jaren de mogelijkheid hebben gehad om een buffer op te bouwen of te sparen valt de urgentie om snel nieuwe opdrachten op te starten misschien mee. Een groot aantal ZZP’ers heeft deze buffer niet en kan met de vaste lasten als snel in de financiële problemen komen.

Medio maart heeft de overheid toegezegd dat er ondersteuningsmaatregelen komen voor ondernemers waaronder ZZP’ers. Deze maatregelen worden op verschillende manier vormgegeven waaronder:

  1. Mogelijkheid tot uitstel van betalen belastingen

  2. Tijdelijke inkomensondersteuning voor MKB’ers en ZZP’ers

  3. Compensatieregeling, €4.000 voor direct getroffen ondernemers

  4. Verruiming borgstelling MKB-kredieten

De maatregelen die de overheid ter ondersteuning van de economie en de ondernemers aanbied worden de komende periode verder uitgewerkt en vormgegeven. Een deel van de maatregelen zal via de rijksoverheid of belastingdienst plaatsvinden. Een ander deel zal via de lokale overheid (gemeente) aangevraagd en verwerkt kunnen worden.

1. Mogelijkheid tot uitstel van betalen belastingen

Bij het vragen van uitstel van belasting betaling wordt er door de fiscus direct 3 maanden uitstel verleend. Op het moment dat de belastingdienst het verzoek heeft ontvangen zullen zij direct stoppen met het invorderen van de belastingen waarop uitstel is aangevraagd en wordt direct het uitstel verleend. Hierbij wordt vanaf 1 juni 2020 ook tijdelijk geen invorderingsrente meer in rekening gebracht (rente gaat van 4% naar 0%). Voor de inkomstenbelasting gaat deze afname in invorderingsrente in vanaf 1 juli 2020.

Mocht er een noodzaak zijn tot een langer uitstel dan verwacht de belastingdienst mogelijk meer informatie en een verklaring van een externe deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie). Deze verklaring ziet bijvoorbeeld toe op een toelichting dat inderdaad sprake is van daling in de omzet en/ of geen beschikbaarheid van middelen om verplichtingen te kunnen voldoen.

Hoe vraag je dit aan? Via deze pagina.

Vind je de voorwaarden en de contactgegevens om een aanvraag uitstel betaling belastingen te kunnen doen. Niet alle belastingen zullen voor ZZP’ers van toepassing zijn maar waar de ZZP’er zeker mee te maken krijgt is het betalen van inkomstenbelasting (IB) en in veel gevallen btw.

2. Tijdelijke inkomensondersteuning voor MKB’ers en ZZP’ers.

De tijdelijke inkomensondersteuning wordt aangevraagd via hetzelfde formulier waarmee Bijstand voor zelfstandigen wordt aangevraagd. Deze aanvraag wordt bij je gemeente ingediend. Groot voordeel is dat de regeling die nu in verband met de Coronacrisis beschikbaar komt, pragmatischer is opgezet. Zo wordt de doorlooptijd van de aanvraag sterk verkort, kan er met voorschotten worden gewerkt en vervalt de toets op levensvatbaarheid van de onderneming.

Mocht je een dergelijke aanvraag willen doen, dan kun je dit het beste via de website van je gemeente doen. Verwacht wordt dat meer details rondom de regeling uiterlijk 25 maart beschikbaar zullen komen. De exacte invulling van de regeling (de regeling zelf) zal enkele weken later volgen.

Via je eigen gemeente kun je echter al wel een aanvraag doen (met terugwerkende kracht vanaf 1 maart). Gemeenten die ZZP’ers al willen ondersteunen voordat de regeling formeel van kracht is kunnen dit doen met een voorschot. Hiermee worden de mogelijke financiële zorgen voor de korte termijn voor ZZP’ers al weer verder weggenomen.

Wat houdt de Torzo-regeling precies in?

Torzo biedt de volgende mogelijkheden:

  • Inkomensondersteuning op basis van het inkomen en de huishoudsituatie. Afhankelijk van de omstandigheden kan de inkomensondersteuning voor levensonderhoud maximaal €1.503,31 per maand betreffen.

  • Lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.157,-. Hierbij wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz bedrijfskapitaal leningen.

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet te worden terugbetaald.

Hoe vraag je dit aan? De tijdelijke inkomensondersteuning is vormgegeven in de regeling ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ ook wel ‘Torzo’. Deze regeling staat open voor ondernemers (waaronder ZZP’ers) die in de problemen komen door Corona.

3. Compensatieregeling, €4.000 voor direct getroffen ondernemers

De compensatieregeling wordt momenteel opgezet om bedrijven en ZZP’ers te compenseren in branches die direct geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Denk hierbij aan ondernemers in de horeca, de cultuursector of de reisbranche. Let wel, je moet als ondernemer dus in een branche werkzaam zijn die geraakt wordt door de maatregelen getroffen door het kabinet. Een overzicht van de branches/ sectoren/ bedrijven komt beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hoe vraag je dit aan?

De compensatieregeling wordt aangeboden via het RVO aan nader te bepalen bedrijven die aan de voorwaarden voldoen (zie hierboven). De compensatie betreft een forfaitair (veronderstelde situatie geldt als heffingsgrondslag) bedrag van €4.000,- en wordt verstrekt in de vorm van een gift.

Via de site van het RVO kan binnenkort een aanvraag worden ingediend. Houdt de site van Vixum in de gaten voor meer informatie wanneer en hoe de aanvraag ingediend kan worden.

Wil jij op de hoogte blijven van de steunmaatregelen voor ZZP’ers door de overheid? Laat dan je email adres achter en wij geven je relevante updates of bezoek Vixum.nl.

4. Verruiming borgstelling MKB-kredieten

Met de maatregel verruiming borgstelling MKB-kredieten kunnen ondernemers onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij financieringsinstellingen (banken). Hiermee wil de overheid voorkomen dat bedrijven die door de Coronacrisis worden geraakt in geld (liquiditeits)problemen komen. Met deze maatregel staat de overheid voor 90% garant voor de lening. Hierdoor wordt het financierders makkelijker om leningen te verstrekken aangezien zij minder zekerheden van de ondernemer nodig hebben.

Hoe vraag je dit aan?

Een financiering kan direct worden aangevraagd bij een geaccrediteerde financier. Dit betreft ondermeer de grotere banken in Nederland waaronder de Rabobank, ABN-AMRO en ING. Een totaal overzicht van geaccrediteerde financiers is te vinden op de site van RVO.

ZZP’ers kunnen voor financiering (bedrijfsmatige lening) die noodzakelijk is vanwege de Coronacrisis ook terecht bij Qredits. Bestaande klanten van Qredits krijgen tijdelijk een lager rentepercentage.

Houdt de komende tijd www.vixum.nl in de gaten voor meer informatie rondom stimuleringsmaatregelen en steun voor ZZP’ers ten gevolge van de Coronacrisis. Wil je direct op de hoogte worden gehouden bij het verschijnen van nieuwe berichten? Laat dan je email adres achter en ontvang de nieuwe blogs in je email.

Probeer gratis

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.